«Чоловік про жінку» Фото проект Інни Шинкаренко\Man about woman @ галерея "Зелена канапа"/ Green Sofa Gallery, Lviv [с 22 ноября по 17 декабря]

«Чоловік про жінку» Фото проект Інни Шинкаренко\Man about woman


489
22
ноя.
 
- 17
дек.
12:00 - 19:00

 Страница мероприятия
галерея "Зелена канапа"/ Green Sofa Gallery
Virmenska street 7, Львов, 79000
2015 року в галереї «Зелена канапа» Інна Шинкаренко представила виставку «Жінка. Чоловік». Для неї Інна фотографувала успішних та відомих жінок, спершу в чоловічому, а згодом в жіночому образі. При цьому її моделі отримували задачу – пригадати чоловічі та жіночі риси у собі та проявити їх мовою погляду, жестів та міміки. Проект виявився надзвичайно популярним і отримав позитивні відгуки і великий інтерес у публіки та мас-медіа. Інна створила тонкі психологічні портрети людини дуальної, більш того підсилила ефект психологічного портрету доповнивши його авторським текстом портретованих.

Виставка «Жінка. Чоловік» переросла у довготривалий портрет. Спершу вона подорожувала виставковими просторами України і паралельно поповнювалась новими портретами. «Інтерсоно» Львів, художній музей міста Хмельницький. «Циферблат» у Харкові та Книгарня галерея у Дніпрі…

Та найцікавішим є те, що проект отримав продовження – виставку фото портретів чоловіків.

Ще на відкритті першої виставки Інна задекларувала сміливий намір – фотографувати у аналогічному стилі чоловіків. У це важко повірити, але їй це вдалося.

Інна Шинкаренко зуміла зацікавити взяти участь у фото сесії професійно успішних, мужніх чоловіків, відомих львів’ян та киян, яких обирала сама, користуючись особистим авторським критерієм фотомитця та психолога. Так само як минулого разу чоловіки фотографувалися двічі. Першого разу проявляючи свою маскулінність. А другого разу… демонструючи свої погляди і думки про жіноцтво, проявляючи свою емпатію до фемінності, шукаючи жіноче в собі.

Слід зазначити, що ця тема є актуальною у всі часи. А особливо сьогодні. І висвітлити її можна ой як по різному. Нещодавно на світовому рівні розвинулася кампанія Тhis is what a feminist looks like. Футболки з цим слоганом охоче надягнули на себе відомі чоловіки по всьому світові, від Барака Обами, до Бенедикта Камбербетча висловивлюючи свою підтримку. А британский актор Деніел Крейг підтримав кампанию з гендерної рівності We Are Equals. Він сфотографувався в рекламному ролику на цю тему, з`являючись у відео відразу в двох ролях – в традиційному образі агента 007 – втіленні мачизму і у ролі директора розвідки М – в жіночому одязі та перуці. Ролик бул зроблений до Міжнародного Жіночого Дня.

Як про жінок розповідають своїми потретами і вже традиційними авто текстами українські чоловіки в обличчі учасників проекту:

Влодко Кауфман (художник, співзасновник Мистецького центру «Дзиги»), Львів

Юрій Гнатковський (співак, директор Палацу Мистецтв), Львів

Костя Смолянінов (фотограф, вуличний філософ), Львів,

Маркіян Бедрій (власник мережі кав’ярень «Світ Кави»), Львів

Микола Береза (актор, директор театру ім. Л. Курбаса), Львів

Віктор Григоряк (психотерапевт, асоційований тренер), Львів-Чернівці

Ярко Філевич (художник, дизайнер), Львів

Сергій Петлюк (художник), Львів

Леонід Мартинчик (фотограф, instagram блогер), Львів

Тарас Матяшовський (Software Engineer), Львів

Віталій Коростинський (працівник банківської сфери), Львів

Андрій Меаковський (сфера ІТ і інновацій), Львів

Ubik Litvin (фотограф), Київ

Валерій Корсунський (сфера телебачення), Київ

Віталій Чепинога (сфера журналістики), Київ

Це інтрига!

Інна Шинкаренко привідкриє нам цю завісу.
EN
“Man about woman”. 21/11. – 17.12.2017. Inna Shynkarenko. Photo project.

In 2015 in the gallery “Green sofa” Inna Shynkarenko presented the exhibition “Woman. Man”. For that exhibition Inna photographed successful and famous women in both male and female images. At the same time, her models got the task – to recall male and female features in themselves and to show them in the language of their eyes, movements and facial expressions. The project was extremely popular and received positive feedback and great interest from the public and the media. Inna created the subtle psychological portraits of the dual person. Moreover, she reinforced the effect of the psychological portrait by completing it with the author’s text of her characters.

The exhibition ” Woman. Man” was turned into a long-lasting portrait. At the same time it was traveled to the exhibition expanses of Ukraine and replenished with new portraits. “Intersono” in Lviv, Art museum in Khmelnitskyy. “Clock face” in Kharkov and Bookstore Gallery in Dnipro …
But the most interesting thing is that the project was continued – an exhibition of men’s portraits photos.
Even at the opening of the first exhibition Inna declared a bold intention – to photograph in a similar style of men. It’s hard to believe, but she succeeded.
Inna Shynkarenko was able to interest a professionally successful, courageous men, famous in Lviv and Kyiv to take part in the photo session. She chose them using her personal copyright criterion like a photographer and a psychologist. Just like the last time men were photographed twice. For the first time showing their masculinity. And the second time … showing their views and thoughts about women, showing their empathy to femininity, looking for a woman in yourself.
Especially today it should be noted that this topic is relevant at all times. This can be open it in different ways. Recently the world-wide campaign has developed – Тhis is what a feminist looks like. T-shirts with this slogan were dressed with pleasure by famous men all over the world from Barack Obama to Benedict Cumberbatch expressing their support. The British actor Daniel Craig supported the campaign for gender equality – We Are Equals. He was photographed in a commercials on this subject appearing in the video at once in two roles – in the traditional image of the agent 007 – the embodiment of machismo and in the role of the director of M intelligence – in women’s clothing and a wig. The video was shot to the International Women’s Day.
In the face of the project participants Ukrainian men tell with their portraits about women:

Vlodko Kaufman (artist, co-founder of the Art Center “Dzyga”), Lviv
Yuriy Hnatkovsky (singer, director of the Palace of Arts), Lviv
Kostya Smolyaninov (photographer, street philosopher), Lviv
Markiani Bedriy (owner of the Coffee World World Coffee Shop), Lviv
Mykola Bereza (actor, director of the theater named after L. Kurbas), Lviv
Victor Grigoryak (psychotherapist, associate trainer), Lviv-Chernivtsi
Yarko Filevich (artist, designer), Lviv
Sergiy Petlyuk (artist), Lviv
Leonid Martynchyk (photographer, instagram blogger), Lviv
Taras Matyashovsky (Business IT analyst in IT), Lviv
Vitaliy Korostynsky (employed of the banking sector), Lviv
Andrei Meakovsky (sphere of IT and innovations), Lviv
Ubik Litvin (photographer), Kiev
Valery Korsunsky (television), Kiev
Vitaliy Chepinoga (journalism), Kiev

This is an intrigue!
Inna Shynkarenko will open for us this curtain.
Обсуждение
image
Только зарегистрированные пользователи могут писать комментарии.
Пройдите быструю регистрацию или авторизацию.

Самые ожидаемые события у Львові :

OneDayShop#17.Hollywood
Львiвський Палац Мистецтв, вул. Коперника, 17
Vivienne Mort - презентація альбому Досвід
Malevich Night Club
Великий Гетсбі у Львові
Lviv Theatre of Opera and Ballet
Lviv AI & Big Data Day 2018
Dnister Premier Hotel
IAMX - Alive in new light / Lviv / Malevich / 24.03
Malevich Night Club
Lviv Social Media Camp 2018
Dnister Premier Hotel
Kurwa Matj в Малевичі
Malevich Night Club
Українське Вибране: КОМУ ВНИЗ
FESTrepublic
День відкритих дверей УКУ
Козельницька вулиця 2а, Львів, Україна
Самые популярные мероприятия в твоей ленте новостей!